Dětská jóga, jóga pro náctileté

lektor Karel Luft tel.: 604908963

 

JÓGA PRO DĚTI 7-10 let. Děti jiného věku možno přihlásit po domluvě s lektorem.

Cvičení dětské jógy je zaměřeno na správné držení těla, soustředěnost, koncentraci dětí, správné dýchání apod. Lekce jsou koncipována jako hravé cvičení s využitím různorodých a zajímavých pomůcek, motivovaná příběhy a věcmi kolem nás. Na konci každé lekce je zařazena závěrečná relaxace.


Lektor: Karel Luft- cvičitel Jógy se zaměřením na dětskou jógu II. třídy, cvičitel Rodičů a dětí + předškolních dětí II. třídy. kluft@atlas.cz. tel. 604908963. Společně se mnou bude v tělocvičně předávat zkušenosti i moje dcera Tereza, která cvičí jógu od dětství.

Cílová skupina:    7 - 10 let

Kdy:                     středa 16,00 - 16,50 hod  Cvičí se od 5.10.2022; necvičí se 26.10., 7. 12. 2022; 25.1.2023

Kde:                     TOTEM - Kaznějovská 51, Plzeň - Bolevec

Cena:                   1300 Kč / pololetí

 

 

JÓGA PRO NÁCTILETÉ

Lekce jógy pro náctileté využívají mírnou formu klasické jógy. Součástí hodin je výuka jednotlivých ásan, dechová cvičení a závěrečná relaxace. Lekce jsou uzpůsobeny potřebám vyvíjejícího se těla - jóga nezatěžuje klouby, naopak zpevňuje kosterní svaly a pomáha budovat správné návyky držení těla. Jóga také učí naslouchat svému tělu, což je v době dospívání důležité, učí lépe dýchat a lépe tak zpracovat stres. Budeme hledat rovnováhu, budeme hledat pevné základy sebe samých, budeme se napřimovat, hledat optimální držení těla, budeme pilně pracovat na jógových technikách, budeme rozvíjet koncentraci a budeme si povídat, vysvětlovat, vzájemně se respektovat... A budeme si také hrát :-) a na konci každé lekce řízeně relaxovat.

 

Lektor: Karel Luft- cvičitel Jógy se zaměřením na dětskou jógu II. třídy, cvičitel Rodičů a dětí + předškolních dětí II. třídy

                           kluft@atlas.cz, 604 90 89 63

Cílová skupina:   náctiletí

Kdy:                     středa 17,00 - 18,00 hod  Cvičí se od 5.10.2022; necvičí se 26.10., 7. 12. 2022; 25.1.2023

Kde:                     TOTEM - Kaznějovská 51, Plzeň - Bolevec

Cena:                    Kč 1500 Kč

                          

 

 

 


  

.